phong_van_tieng_anh

Từ vựng tiếng Anh dùng trong phỏng vấn xin việc sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn khi tham gia các buổi phỏng vấn xin việc đòi hỏi bạn phải có trình độ tiếng Anh khá trở lên.

Sau đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn một số từ vựng mà chúng tôi hay sử dụng nhất:

 • Job advertisement: quảng cáo tuyển dụng
 • Trade publication: ấn phẩm thương mại
 • Vacancy: một vị trí hoặc chức vụ còn bỏ trống
 • Listing: danh sách
 • Job board: bảng công việc
 • Opening: việc/ chức vụ chưa có người đảm nhận
 • Recruiter: nhà tuyển dụng
 • Headhunter: công ty / chuyên gia săn đầu người
 • Letter of speculation = cover letter: đơn xin việc
 • To fill in an application (form): điền thông tin vào đơn xin việc
 • CV (Curriculum Vitae) (= “resume” in American English): Bản lý lịch
 • An in-person or face-to-face interview: cuộc phỏng vấn trực  tiếp
 • To be shortlisted: được chọn (tức là sau đó có thể được gọi đi phỏng vấn)
 • Hiring manager: người chịu trách nhiệm việc tuyển dụng trong  một công ty
 • HR department: bộ phận nhân sự
 • To supply references: những tài liệu tham khảo về lý lịch của người được phỏng vấn
 • Benefit: lợi ích
 • Salary = pay: tiền lương
 • Work ethic: đạo đức nghề nghiệp
 • Asset: người có ích
 • Company: công ty
 • Team player: đồng đội, thành viên trong đội
 • Interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp
 • Good fit: người phù hợp
 • Employer: người tuyển dụng
 • Skills: kỹ năng
 • Strengths: thế mạnh, ưu điểm
 • Align: sắp xếp
 • Pro-active, self starter: người chủ động
 • Analytical nature: kỹ năng phân tích
 • Problem-solving: giải quyết khó khăn
 • Describe: mô tả
 • Work style: phong cách làm việc
 • Important: quan trọng
 • Challenged: bị thách thức
 • Work well: làm việc hiệu quả
 • Under pressure: bị áp lực
 • Tight deadlines: hạn cuối, hạn chót gần kề
 • Supervisor: sếp, người giám sát
 • Ambitious: tham vọng
 • Goal oriented: có mục tiêu
 • Pride myself: tự hào về bản thân
 • Thinking outside the box: có tư duy sáng tạo
 • Opportunities for growth: nhiều cơ hội phát triển
 • eventually: cuối cùng, sau cùng
 • more responsibility: nhiều trách nhiệm hơn

Bạn vừa ra trường muốn có tìm môi trường làm việc phù hợp với bản thân, tìm được môi tường thuận lợi với mức lương cao. Vậy Hãy học tiếng Anh tại trung tâm tiếng anh jellyfish education ngay hôm nay để bắt đầu cho tương lại làm việc tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam để xây dựng tương lại.

Khóa học tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu >>>>>>>>>

Khóa học tiếng Anh giao tiếp  cho người đi làm >>>>>>>

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng