phong_van_xin_vien_bang_tieng_anh

Phần trước Jellyfish đã đem đến cho các bạn những cấu trúc, câu nói ngắn bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc. Trong phần 2 này, Jellyfish Education chia sẻ một số câu hỏi có trong hầu hết các buổi phỏng vấn và cách trả lời mẫu.

phong_van_xin_vien_bang_tieng_anh

1. Could you introduce a little about yourself? (Hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân)
My name’s ____. I attended Financial and Marketing University where I majored in Marketing. I started my career at ____ company as a Marketer. I’ve been there for 2 years now. I’m a hard worker and I like to take on a variety challenges. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as reading newspaper, listening to music, cooking…
2. What are your short-term goals? (Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?)
My short term is to grow as a marketing analyst. I want to find a good career where I can use my knowledge, experience and strengths. I want to partake in the growth and success of company I work for.
3. What are your long-term goals? (Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?)
My long term goal is to become Marketing director or higher. This might be a little ambitious, but I think I’m going to work hard, learn everything I can and contributing to a company where I’ll become a valuable asset. I know that it’s not a eassy job but I think I can do by myself.
4. What are your strengths? (Điểm mạnh của bạn là gì?)
After having worked for a couple of years, I realized my strength is working with a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.
5. What are your weaknesses? (Điểm yếu của bạn là gì?)
This might be bad, but when I studied in university I found that I was not being detail oriented enough. I always want to accomplish as much as possible. But I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quanlity.
6. What do you think makes you a good fit for this company? (Theo bạn thì điều gì làm bạn nghĩ mình thích hợp với công ty?)
I have experience about 2 years in maketing and I’m a dynamic, creative and friendly person. Besides that, I’m a team player who has been interpersonal skills. So I think that I’m a good fit for this position.
7. Do you manage your time well? (Bạn có phải là người biết quản lý thời gian không?)
I know that I manage my time well because I’m never late to work and I never missed dealine. I always make a planning out what I have to do for the whole week.
Trên đây là những câu hỏi trong phỏng vấn tiếng Anh thường gặp nhất. Hi vọng những câu hỏi trên đây sẽ giúp các bạn thành công trong buổi phỏng vấn của mình.
8. Tell us about your education – Hãy nói cho chúng tôi biết về học vấn của bạn.
(Hãy chú ý rằng nhà tuyển dụng muốn tuyển người để làm việc nên ứng viên không nhất thiết phải trình bày tất cả những thành tích và bằng cấp, chỉ nên đưa ra những gì có liên quan đến công việc đang ứng tuyển.)
9. Where do you see yourself 5 years from now? – Bạn hình dung sau 5 năm nữa bạn trở thành con người như thế nào?
(Nhà tuyển dụng muốn nghe bạn trình bày về mục tiêu tương lai của mình để thẩm định xem bạn có ý muốn xây dựng một sự nghiệp nghiêm túc không và có muốn gắn bó lâu dài với công ty hay không? Hãy bộc lộ một chút tham vọng, nhưng nhiều quá.)
I am looking for a long – term position with a company where I can improve my skills. And I also want to create more of a name for myself in this company.
10. What kind of salary do you expect? – Bạn trông đợi mức lương như thế nào?
(Việc đưa ra một mức lương ”hợp lý” luôn là chiến thuật phổ biến của các nhà tuyển dụng để tiết kiệm ngân sách cho công ty. Đừng bao giờ nói câu ”bao nhiêu cũng được” vì đấy là cách chắc chắn nhất để ứng viên thể hiện rằng họ đang xem nhẹ công việc này.)
11. Do you have any questions for me/us? – Bạn có câu hỏi nào muốn hỏi tôi/chúng tôi không?
(Đây là câu hỏi để kết thúc cuộc phỏng vấn rất thường được đưa ra, và rất nên chú ý rằng cuộc phỏng vấn chỉ thực sự kết thúc sau khi ứng viên đưa ra câu trả lời. Vì vậy không nên coi thường câu hỏi này.)
Does the company offer long – term training to staff? (Công ty có cung cấp khóa đào tạo dài hạn cho nhân viên không?)
Câu hỏi này cho thấy ứng viên không chỉ quan tâm với công việc mà còn muốn được rèn luyện và đào tạo thêm.

Khóa học tiếng Anh cơ bản >>>>>>

Khóa học tiếng Anh giao tiếp >>>>>>

 

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng