phong_van_xin_vien_bang_tieng_anh1

Hiện nay, có rất nhiều Doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Anh nhất định. Sau khi đã qua vượt qua vòng CV bằng tiếng Anh, bước tiếp theo bạn cần chuẩn bị thật kĩ tiếng Anh giao tiếp cho vòng phỏng vấn.
Bên cạnh nắm vững kiến thức chuyên môn, bạn cần biết cách trình bày quan điểm, thể hiện phong thái tự tin thuyết phục nhà tuyển dụng, bằng tiếng Anh.
Hãy cùng Jellyfish Education học tiếng Anh giao tiếp với 18 mẫu câu thông dụng nhất trong phỏng vấn xin việc dưới đây:
1. I am so glad to be at your interview today – Tôi rất vui mừng được có mặt tại buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
2. Let’s start the interview – Hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn.
3. First of all: – Trước tiên là:
4. As soon as possible – Càng sớm càng tốt.
5. Have an opportunity – Có cơ hội
6. I am willing to… – Tôi sẵn sàng cho…
7. What are you looking for in a job? – Bạn trông đợi gì ở công việc này?
8. Put into practice – Đặt vào thực tế.
9. Hard-working person – Người làm việc chăm chỉ.
10. Fast learner – Tiếp thu nhanh.
11. I get along fine with everybody – Tôi hòa đồng với tất cả mọi người.
12. I do not mind – Tôi không ngại đâu.
13. Work long hours – Làm việc nhiều giờ.
14. I can handle the situation – Tôi có thể giải quyết vấn đề đó.

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng