so-sanh-trong-tieng-anh

TIẾNG ANH GIAO TIẾP – HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 

Cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết. Công thức thì hiện tại đơn, cách phân biệt thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Chia sẻ cách học đơn giản về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

+ Các hành động hay sự việc mang tính chất thường xuyên:

He plays tennis most weekends. (Hầu hết mỗi cuối tuần, anh ấy đều chơi tennis.)

+ Sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói:

Shh, I’m trying to hear what they are saying.

Shh, tôi đang cố gắng nghe họ nói.

+ Sự thật hiển nhiên:

The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng đông.)

+ Sự việc là sự thật ở thời điểm hiện tại nhưng không kéo dài:

We’re looking for a new flat. (Chúng tôi đang tìm một căn hộ mới.)

+ Các sự việc được lên kế hoạch chắc chắn trong tương lai:

We leave at 8.30 next Monday. (Chúng tôi sẽ đi vào 8 giờ 30 thứ Hai tuần tới.)

+ Kế hoạch trong tương lai:

We’re having dinner with them next week.

Tuần tới chúng ta sẽ ăn tối với họ.

Suy nghĩ và cảm xúc xuất hiện tại thời điểm chúng ta nói:

I don’t feel very well. (Tôi thấy không được khỏe lắm.)

Ngoài ra, chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ đến những sự vật sự việc mang tính chất tạm thời và có giới hạn về thời gian, còn thì hiện tại đơn để chỉ thói quen hay sự việc mang tính chất lâu dài.

– I often cycle to work but I’m taking the car this morning because it’s raining very hard.

Tôi thường đi xe đạp đến công ty nhưng sáng nay tôi đi ô tô vì hôm nay trời mưa rất to.

I’m thinking about having my hair cut short but I don’t think my husband will be very happy about it.

Tôi đang tính cắt tóc ngắn nhưng tôi không nghĩ là chồng tôi sẽ vui về việc này.

– My parents live in Washington but I’m just visiting.

Bố mẹ tôi sống ở Washington còn tôi chỉ đến thăm họ thôi.

Từ những ví dụ ở trên, các bạn có thể thấy,

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng