hoc_tieng_anh_maybe

Phân biệt ‘may be’ và ‘maybe’ Cũng có khi, bạn hiểu rõ về ngữ pháp nhưng không thường xuyên sử dụng nên tư duy không đủ nhanh để nói chính xác. Đây là hiện tượng thường gặp với nhiều người học tiếng Anh. Họ có thể nhìn các cụm từ dấu hiệu có trong câu để chia đúng thì của động từ, nhìn vị trí của từ cần điền để lựa chọn đúng dạng từ loại. Tuy nhiên, khi nói tiếng Anh, họ không thể có thời gian suy luận mà chỉ có thể vận dụng ngay những gì trở thành bản năng để diễn đạt. Kết quả là trong một câu nói, động từ có thể bị chia sai thì, danh từ bị sai dạng số ít, số nhiều hay tính từ bị sai vị trí Hai từ đều chỉ khả năng xảy ra của điều gì nhưng lại có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Tiêu chí Maybe May be
Cách đọc /’meɪ.bi/ /meɪ bi:/

Dạng từ

Trạng từ (adverb) – một từ

Cụm gồm: động từ khuyết thiếu (may) cùng động từ nguyên thể (be) – hai từ tách biệt
Nghĩa “perhaps” – có thể, có khả năng

tương tự “might be”, “could be” – có thể

Vị trí trong câu

– Vị trí của một trạng từ (thường được dùng trong văn nói)
– Nằm đầu, cuối câu hoặc là một câu trả lời độc lập

Vị trí của một động từ (sau chủ ngữ)
Ví dụ

– There’s something wrong with my PC. I can’t load my photos.
– It could be a virus, maybe.

– Would you like to have chicken curry for dinner?
– Maybe.

– There may be a train at 10.00am.

– He may be waiting for us.

– This may be the last match that he plays for Barcelona.

 

 

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng