mao_tu_tieng_anh

MẠO TỪ A, AN, THE – CÁCH SỬ DỤNG CHÍNH XÁC

Trong tiếng Anh, người ta chia mạo từ (article) ra làm 2 loại: mạo từ xác định (definite article) “the” và mạo từ không xác định (indefinite article) “a, an”. Mạo từ xác định được dùng để chỉ một sự vật hay sự việc cụ thể và cả người nghe và nói đều biết về sự vật hay sự việc đó. Mạo từ không xác định dùng để chỉ một sự vật hay sự việc bất kỳ.

Tổng quát

Đầu tiên các bạn hãy so sánh hai ví dụ sau đây:

 • I’d like to buy a travel guide for our trip.

Tôi muốn mua một quyển cẩm nang du lịch cho chuyến đi của chúng ta.

Ở câu trên, chúng ta không xác định “travel guide” cụ thể nào. Chúng ta chỉ muốn một ‘travel guide’, bất kỳ ‘travel guide’ nào cũng được.

 • Do you have the Fodor’s guide? That’s the travel guide I want.

Anh có cẩm nang du lịch của Fodor không? Đó là quyển tôi đang cần.

Ở ví dụ này chúng ta viết rõ chúng ta đang nhắc đến ‘travel guide’ nào, vì vậy chúng ta dùng ‘the’.

Mạo từ không xác định (a, an)

1. ‘a, an’ được sử dụng để nói về công việc của một người nào đó, công dụng của vật, tính chất của vật hay tính cách của con người một cách chung chung.

 • Julia is a lawyer.

Julia là một luật sư.

 • She’s a generous person.

Cô ấy là người rộng rãi.

 • An unpaid parking ticket can lead to many problems.

Một hóa đơn đậu xe chưa thanh toán có thể dẫn đến nhiều vấn đề.

 • A woman knocked on the door while you were at the store.

Trong khi anh đang ở ngoài cửa hàng thì có một người phụ nữ gõ cửa nhà anh.

(Ở đây chúng ta chỉ biết là có một người phụ nữ chứ chúng ta không biết người phụ nữ đó là ai.)

 • Jeff is dating a lawyer.

Jeff đang hẹn hò với một luật sư.

(Người luật sư đó là ai? Chúng ta không biết cũng không quan tâm. Điều quan trọng là người đó là một luật sư.)

‘a, an’ được sử dụng trong mô tả. Cấu trúc mô tả sẽ là ‘a, an + tính từ + danh từ’

 • Tom has a long commute.

Tom phải đi một đoạn đường dài để đến công ty.

 • Susan has a lovely smile.

Susan có một nụ cười thật đẹp.

Khi nào chúng ta dùng ‘a’ và khi nào dùng ‘an’

Chúng ta sử dụng ‘a’ trước danh từ hay tính từ bắt đầu bằng phụ âm (ví dụ: a car, a large order). Chúng ta cũng dùng ‘a’ trước danh từ hay tính từ bắt đầu bằng âm ‘u’ hoặc ‘eu’ nếu từ đó phát âm với âm ‘y’ (ví dụ: a uniform, a European country)

Chúng ta dùng ‘an’ trước danh từ hay tính từ bắt đầu bằng nguyên âm (ví dụ: an adorable dog, an unusual request), trừ ‘u’ và ‘eu’ được nêu ở trên.

Mạo từ xác định (The)

1. Chúng ta sử dụng ‘the’ khi muốn chỉ đến sự việc hay sự vật cụ thể hoặc duy nhất.

 • The stars are out tonight.

Tối nay trời vắng sao.

 • The plane ride to France will take about 8 hours.

Chuyến bay đến Pháp sẽ mất khoảng 8 giờ.

 • The White House

Nhà Trắng

 • The Internet

Internet

2. Chúng ta sử dụng ‘the’ khi chúng ta và người nghe đều biết người, vật hay nơi chốn mà chúng ta đang nhắc đến.

 • Please open the window.

Làm ơn mở giúp cái cửa sổ (Người nghe biết chúng ta đang nói đến cái cửa sổ nào.)

 • The plot of this movie is weak.

Nội dung của phim này thật chẳng có gì. (Người nghe biết chúng ta đang nói đến nội dung của phim nào.)

 • The tomatoes from your garden are delicious.

Cà chua từ vườn của anh ăn thật ngon. (Người nghe biết chúng ta đang nói đến những quả cà chua nào.)

Khi nào sử dụng ‘the’ và khi nào không cần sử dụng mạo từ

1. Chúng ta không sử dụng ‘the’ khi danh từ được sử dụng chỉ sự khái quát hay chỉ những sự việc chung chung và danh từ này ở dạng số nhiều hoặc không đếm được.

 • I like coffee in the mornings (not the coffee).

Tôi thích uống cà phê vào buổi sáng.

 • We’re having hamburgers for dinner (not the dinner).

Họ ăn bánh mì kẹp cho buổi tối.

 • Russian is a difficult language (not the Russian).

Tiếng Nga là một ngôn ngữ khó.

 • Creativity is difficult to teach (not the creativity).

Sự sáng tạo rất khó truyền đạt.

 • Pandas are very popular animals (not the pandas).

Gấu trúc là một loại động vật rất nổi tiếng.

Chú ý: Khi danh từ ở dạng số ít và chúng ta đang nói đến sự khái quát hay chung chung, chúng ta thường dùng ‘the’, như: The panda is a much studied animal.

2. Hầu hết khi nói đến tên quốc gia, chúng ta không dùng ‘the’, như: France, Australia, South Africa. Tuy nhiên, một số tên quốc gia lại phải dùng ‘the’, đặc biệt là những tên có hơn một từ, như: The United States, The Netherlands, The Czech Republic, The United Arab Emirites, The Dominican Republic.

3. Tên tiểu bang, thành phố, thị trấn sẽ không có ‘the’, ngoại trừ “The Hague”. Ví dụ: California, Paris, New Haven.

4. Tên của hầu hết các ao hồ, núi, núi lửa, hòn đảo sẽ không có ‘the’. Ví dụ: Lake George, Mount St. Helens.

5. Nhiều cụm từ sẽ không có ‘the’.

• at night (nhưng: in the morning, in the afternoon)

• at/to college, school, work

• phương tiện di chuyển: by car, by foot, by plane, by train

• Các ngày trong tuần & các tháng trong năm đi kèm với ‘on’ hoặc ‘in’: on Monday, on Tuesday, in December

• Chức vụ hay chức danh: He was elected President, she was named vice president.

• Không được dùng “the” trước một số danh từ như home, bed, church,court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v… khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính.

–          Students go to school everyday. (Học sinh đến trường hàng ngày)

–          The patient was released from hospital. (Nạn nhân được chuyển ra khỏi viện)

Sử dụng ‘the’ trong những trường hợp sau:

1. Các tọa độ của trái đất. Ví dụ: the South Pole, the Equator.

2. Hầu hết những khu vực địa lý: the Midwest, the Middle East

3. Tên của các đại dương, biển, kên đào và sông. Ví dụ: the Missisissippi River, the Atlantic Ocean, the Panama Canal.

4. Tên của rừng, sa mạc, vịnh và bán đảo. Ví dụ: the Gulf of Mexico, the Black Forest.

5. Nếu đến home, bed, church,court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v… hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính, BẮT BUỘC phải dùng “the”.

– Students go to the school for a class party. (Học sinh đến trường để dự tiệc của lớp)

– The doctor left the hospital afterwork. (Bác sĩ rời bệnh viện sau khi xong việc)

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng