Cam kết đầu ra

Quy trình kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của học viên được thực hiện một cách thường xuyên và có tính hệ thống theo từng buổi học.

jellyfish_cam_ket_dau_ra

Các bạn học viên sẽ tự đánh giá được sự tiến bộ của bản thân sau mỗi buổi học thông qua File Dossier cá nhân. Dossier này sẽ lưu trữ tất cả các bài Test, ý kiến đánh giá của giáo viên về tình hình học tập của từng bạn sau từng buổi học.

Văn bản này giúp học viên nhận thức được thời điểm hiện tại và có kế hoạch cho việc trong những buổi tiếp theo. Qua đó mục tiêu paper writing service đầu ra sẽ đạt được một cách dễ dàng.

học tiếng anh

Đóng