Học Tiếng Anh - We don't talk anymore - Học tiếng Anh cùng Jellyfish Education
jellyfisheducation

Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Ta

chẳng https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-sans-ordonnance/ còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa
Ta chẳng còn yêu nhau
Tại sau lại như vậy chứ?
Ôi ta chẳng còn nói chuyện với nhau
Như trước đây nữa

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng