truyen_cuoi_tieng_anh_jellyfish8

He drew it all himself

Teacher: Who helped you to draw this map, Jack?
Jack: Nobody, sir.
Teacher: Didn’t your brother help you?
Jack: No, sir. He drew it all himseil.

truyen_cuoi_tieng_anh_jellyfish8

Chỉ mình anh ấy vẽ

Giáo viên: “Ai đã giúp em vẽ tấm bản đồ này, Jack?”
Jack: “Không ai hết, thưa thầy.”
Giáo viên: “Có phải anh của em đã giúp em không?”
Jack: “Không, thưa thầy. Anh ấy vẽ một mình thôi ạ.”

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng