Khóa luyện thi TOEIC 450+

Khóa luyện thi TOEIC 450+
KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC 450+ Đối tượng: + Học viên vượt qua kì thi đầu vào  với số điểm từ 200 đến 400 điểm hoặc hoàn thành khóa Tiếng Anh Phục hồi 4 kỹ năng tại Trung Tâm. + Học viên có kiến thức nền tảng về ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh. + Mong muốn đỗ chứng chỉ Toeic 450 hoặc hơn. Thời lượng: 30 buổi, 2h/buổi Học phí: 3.600.000đ Giáo trình: Được chọn lọc và biên soạn dựa trên trên trình độ học viên và mục tiêu đầu ra. Giáo viên: 1

Khóa luyện Toeic 650+

Khóa luyện Toeic 650+
KHÓA LUYỆN THI TOEIC 650+ Đối tượng: + Học viên có kiến thức nền tảng về Ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh. + Học viên hoàn thành xong khóa luyện thi Toeic 450+ + Học viên vượt qua kì thi đầu vào với điểm số từ 400 đến 500 điểm hoặc có chứng chỉ Toeic trên 450+ + Học viên có mong muốn học và thi đỗ chứng chỉ Toeic 650+ Thời lượng: 20 buổi, 2h/buổi Học phí: 3.600.000đ Giáo trình: Được chọn lọc và biên soạn phù hợp với trình độ học viên và

học tiếng anh

Đóng