KHÓA HỌC NGỮ PHÁP 2

KHÓA HỌC NGỮ PHÁP 2
KHÓA HỌC NGỮ PHÁP 2 Đối tượng: + Có kiến thức căn bản Ngữ Pháp Tiếng Anh. + Có vốn từ vựng. + Muốn nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức Tiếng Anh. + Mong muốn đạt điểm cao trong các kì thi. + Vượt qua bài test đầu vào hoặc hoàn thành khóa Ngữ Pháp 1 tại trung tâm. Thời lượng: 20 buổi, 2h/ buổi Học phí: 3.600.000đ Giáo trình: được chọn lọc và biên soạn bởi giáo viên tại trung tâm để phù hợp với trình độ và mục tiêu của học viên.

KHÓA HỌC NGỮ PHÁP 2

KHÓA HỌC NGỮ PHÁP 2
KHÓA HỌC NGỮ PHÁP 1 Đối tượng: + Có kiến thức Ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh. + Mong muốn đạt điểm cao trong các kì thi cuối khóa. + Có kiến thức cơ bản về Từ vựng + Hoàn thành khóa Tiếng Anh phục hồi 4 kỹ năng tại trung tâm + Qua bài test đầu vào tại trung tâm. Thời lượng: 25 buổi, 2h/buổi Học phí: 3.600.000đ/khóa học Giáo trình: Giáo trình được biên soạn bởi giáo viên của trung tâm để phù hợp với trình độ học viên Giáo viên: 100% G

học tiếng anh

Đóng