TIẾNG ANH TRỌN ĐỜI TẠI JELLYFISH

TIẾNG ANH TRỌN ĐỜI TẠI JELLYFISH
Với kinh nghiệm giảng dạy cũng như kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên từ mất gốc đến thành thạo giao tiếp tiếng Anh.  trung tâm tiếng Anh Jellyfish nhận ra một vấn đề chung của rất nhiều học viên đó là khi kết thúc khóa học, mặc dù kiến thức và kĩ năng Tiếng Anh đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên vì học viên không luyện tập thường xuyên hay không sử dụng Tiếng Anh một thời gian dài nên hầu như các bạn quên đi. Khi muốn sử dụng lại phải học lại từ đấu, và

học tiếng anh

Đóng