Học tiếng Anh Phân Biệt ” Say”, ” Tell”, ” Speak”, ” Talk”

Học tiếng Anh Phân Biệt ” Say”, ” Tell”, ” Speak”, ” Talk”
PHÂN BIỆT CÁCH SỬ DỤNG “ Say ”, “ Tell ”, “Talk”, “Speak”. Trong Ngữ pháp hay trong Giao Tiếp Tiếng Anh gần như mọi người thường hay nhầm lẫn cách sử dụng các từ “ say”, “tell”, “talk”, “ speak” bởi lẽ chúng đều có nghĩa là NÓI. Những những từ này khác nhau như thế nào và làm thế nào để phân biệt những từ này. Hãy xem các ví dụ ở dưới đây nhé, bạn xem chúng có khác nhau không nhé. VD1:She said that I was beautiful ( Cô ấy nói tôi đẹp). VD2:

học tiếng anh

Đóng