truyen_cuoi_tieng_anh_jellyfish7

Why do you beg?”
“The truth is I beg to get money for booze (drink).”
“Why do you drink?”
“To give me the courage to beg”.

truyen_cuoi_tieng_anh_jellyfish7

Kẻ ăn xin
“Tại sao anh lại ăn xin?”
“Sự thực là tôi xin tiền để uống rượu.”
“Tại sao anh lại uống rượu?”
“Để tôi có can đảm đi ăn xin”

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng