06 từ vựng giúp bạn chạm tới band 8 IELTS

06 từ vựng giúp bạn chạm tới band 8 IELTS
Đây là 06 uncommon words kèm ví dụ, có tính ứng dụng rất cao trong cả IELTS Speaking và Writing! Khi học IELTS, mình đau đầu nhất với khoản từ vựng. Để vươn tới các band điểm cao của Writing và Speaking, thường phải sử dụng một số lượng uncommon words nhất định. Khổ sở nhất là phải nhớ những uncommon words phức tạp (vì là uncommon, đương nhiên sẽ ít được dùng trong văn phong hàng ngày, vì thế mình không thể nhớ một cách tự nhiên mà phải học thuộc) và khôn...

TỪ “MẤT GỐC” ĐẾN THÀNH THẠO TIẾNG ANH

TỪ “MẤT GỐC” ĐẾN THÀNH THẠO TIẾNG ANH
Vào 1 ngày đẹp trời, bạn bỗng thấy mình cần tiếng Anh tha thiết nhưng không biết làm sao để “yêu lại từ đầu”. Hơn chục năm học tiếng Anh trôi qua, bằng một cách thần kì nào đó đã khiến bạn rơi vào cái vòng luẩn quẩn, ngược đời, sai be bét và bạn đành tự xếp mình vào hàng ngũ “mất gốc tiếng Anh”. Bạn cảm thấy bơ vơ, lạc lối, không biết bắt đầu lại từ đâu … Nếu đây đúng là những gì bạn đang cảm thấy thì bạn cũng giống tôi 1 năm trước. Hãy quyết tâm “thà l

There is no want to talk about the value of college or university education. When a student enrolls into college, he or she needs to master one particular of the most

ESL STUDENT There is no need to have to talk about the significance of college or university education. When a student enrolls into college, he or she desires to master 1 with the most important abilities which is proper paper writing. On the other hand, esl student could possibly practical experience college studies as far significantly more complicated course of action as he or she has to study complex subjects around the language that is definitely ini