tieng_anh_thich_khong_thich

Với mỗi cách nói khác nhau, bạn có thể khiến người nghe hiểu rõ được mức độ không thích của mình.
Khi ai làm một điều gì đó khiến bạn không mấy thích thú, những câu nói quen thuộc như “I don’t like it” hoặc “I don’t like this” nghe có vẻ hợp với trẻ nhỏ hơn. Nên thay vì nói “I don’t like”, bạn có thể sử dụng 10 cách nói dưới đây.

1. I dislike it

Nghĩa của câu nói này sát với câu “I don’t like it” nhất, là cách nói khá trực tiếp.

Ví dụ: I dislike the way he talks to me (tạm dịch: Tôi không thích cái kiểu anh ấy nói với tôi).

2. I’m not into it

Cụm từ “to be into something” mang nghĩa là “say mê điều gì”. Khi bạn nói “I’m not into it” nghĩa là bạn nhận thấy điều đó không thú vị hoặc hấp dẫn mình.

Ví dụ: I’m not into skinny jeans this season (tạm dịch: Tôi không thích mặc quần skinny jeans vào mùa này).

3. I’m not fond of it

“To be fond of” nghĩa là yêu thích một điều gì, cái gì hay một ai đó. Khi bạn thêm “not” phía sau “to be”, cụm từ này sẽ biến thành phủ định là “không thích”. Đây được coi là cách nói khá thân mật.

Ví dụ: I’m not fond of cobining purple wiht orange (tạm dịch: Tôi không thích kết hợp màu tía với màu cam).

Có nhiều cách để nói bạn không thích một ai hay một điều gì đó.
4. I’m not crazy about it

Nghĩa của câu nói này giống với “I’m not fond of something”.

Ví dụ: Pauline, I’m not crazy about this cake, it tastes strange (tạm dịch: Pauline, tôi không thích chiếc bánh này, vị của nó cứ lạ lạ).

5. I don’t appreciate that

Đây là cách nhấn mạnh sự không thích. Câu nói này phù hợp trong các cuộc đàm luận chuyên nghiệp và nghiêm trọng. Đây cũng là cách nói trang trọng, lịch sự.

Ví dụ: I don’t appreciate being shouted at in public (tạm dịch: Tôi không thích bị quát tháo nơi công cộng).

6. It doesn’t tickle my fancy

Đây là một thành ngữ và nó mang nghĩa là điều đó chẳng khiến bạn cảm thấy thích thú, vui nhộn và hấp dẫn.

Ví dụ: I love that Halloween party concept but the idea of having blood everywhere doesn’t tickle my fancy, it’s a bit gross. (tạm dịch: Tôi yêu thích ý nghĩa của ngày Halloween nhưng ý tưởng bôi máu khắp nơi khiến tôi chẳng thấy hứng thú, nó thật gớm ghiếc).

7. I’m disinterested in that

Bạn sử dụng câu này chỉ đơn giản để nói về một điều không thú vị.

Ví dụ: Her boss is disinterested in all her ideas (tạm dịch: Ông chủ không thích tất cả những ý tưởng của cô ấy).

8. That’s not for me

Đây là cách trung lập để giải thích điều gì đó mà bạn không thấy hấp dẫn, thú vị.

Ví dụ: Everyone loves the series Lost but it’s not for me. (tạm dịch: Mọi người đều thích se-ri phim Lost nhưng tôi thi chẳng thấy nó thú vị).

9. I’m not a big fan of it

“To be a fan of something” là cách nhấn mạnh được nhiều người sử dụng và hầu hết mọi người đều hiểu. Nhưng cách nói “I’m not a big fan” lại không phổ biến. Nghĩa của nó chỉ đơn giản là rất không thích một thứ hay một điều gì đó.

Ví dụ: Don’t ask her to go to the Japonese restaurant! She’s not a fan of sushi (tạm dịch: Đừng yêu cầu cô ấy tới các nhà hàng của Nhật. Cô ấy chẳng thích sushi chút nào).

10. I’ll pass

Đây là cách nhanh nhất chóng để nói rằng bạn không hứng thú với một đề nghị nào đó.

Ví dụ: Do you want to come to the pub?” “Nah, thanks, I’ll pass (tạm dịch: Bạn có muốn tới quán rượu không? Cảm ơn, tôi không thích).

nguồn vnexpress

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng