truyen_cuoi_tieng_anh_jellyfish

Money And Friends
“Since he lost his money, half his friends don’t know him any more”
“And the other half ?”
“They don’t know yet that has lost it”

truyen_cuoi_tieng_anh_jellyfish

Tiền và bạn
– Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.
– Còn nửa kia ?
– Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.

Leave a Reply

học tiếng anh

Đóng